Monday, December 8, 2014

எமது தேசம் தமிழ்த் தேசம்.

எமது தேசிய மொழி தமிழ்
எமது தேசிய இனம் தமிழர்
எமது தேசம் தமிழ்த் தேசம்
எமது தேசிய இலக்கு இறையாண்மையுள்ள தமிழ்த் தேசக் குடியரசு...!!!

தமிழீழமும் தமிழ்த் தேசமும் உதயமாகும் நாள் வெகு தூரம் இல்லை என்கிற இலட்சியத்தை முன்னெடுத்து பயணிப்போம்....

ஆங்கிலேயனிடமும் ஆரியனிடமும் அடிமைப்பட்டு கிடந்தது போதும். சுரண்டப்படும் ஒவ்வொரு தேசிய இனமும் எழுச்சி கொள்ளும்போது மூத்த குடி தமிழ்க் குடி வாளாதிருக்குமா?

வீறுகொண்டு எழுவோம்; தளைகளை கலைவோம்; சுயாதீன அரசை படைப்போம்!!!!