Sunday, August 28, 2011

ஆயத்த மின்னஞ்சல்..உடனடியாக கோப்பி செய்து அனுப்புங்கள்...தமிழ் உயிர்களை காப்பாற்றுங்கள்


பெறுனர்:
presidentofindia@rb.nic.in,vpindia@nic.in,manmohansingh@sansad.nic.in,hm@nic.in,supremecourt@nic.in,advanilk@sansad.nic.in,speakerloksabha@sansad.nic.in,govsec@tn.nic.in, <cmcell@tn.gov.in>, chairnhrc@nic.in
_________________________________________
Sub:Rajiv Ghandy Assassination: Abolish the Death Penalty in India and Save Innocent Tamils!
__________________________________________
To
Your Excellency

WE THE UNDERSIGNED petition you to reconsider your decision to reject the mercy petitions of Murugan, Santhan and Perarivalan, the three accused involved in the conspiracy to assassinate former Prime Minister Rajiv Gandhi.

They have languished in solitary confinement for the past twenty years and lived with the fear of being sent to the gallows any moment. We request you to stop their execution and commute their death penalty to life imprisonment, on humanitarian grounds and following the nonviolent traditions of India.

We request you to also reconsider your decision to reject the mercy petition of Devinder Singh Pal Bhullar of Punjab. We also request you to kindly commute to life imprisonment the death penalty awarded to Afzal Guru.

Through this petition, we make a passionate case as to why capital punishment is inhuman and why it is an unjustified act – even if it is committed by the government. As a long-standing member of Indian National Congress party, you must be familiar with Gandhiji’s famous stand on violence or punishment: “an eye for an eye will only make the whole world blind.” We request you to implement these values by
reversing the decision to reject mercy petitions and also advise the Government of India to abolish capital punishment.

We believe that one of the fundamental duties of any democratic government is to protect humans and uphold human dignity. Therefore all capital punishments must be abolished as the act itself legitimises killing and runs counter to the founding principle of a democracy. Ending lives by the government can never be a deterrent to
its citizens, instead it legitimises devaluing humans.

This should explain why more than two-thirds of the countries in the world have now abolished the death penalty in law or practice. Even countries like South Africa and Cambodia that once had a bloody history for whatever reasons, have now abolished state-supported killings for all crimes. We request you to advise the Indian government to pursue this sensible path.

We may also like to remind you that the decision to reject the mercy petition dishonours India’s commitment to uphold the Universal Declaration of Human Rights. India is watched closely by all the nations of the world as the land of Buddha and Gandhiji, the apostles of peace. If there is anything to be learnt from our rich and varied history, it is the importance of tolerance and respect for human lives..

We may remind you that the last execution in India took place in 2004 which is in keeping with the practice of democracy in a peaceful country like ours. Mercy petitions deserve to be treated with utmost compassion and not with sheer legalese. We are sure you would understand the anguish and unmitigated sufferings of their kith and
kin if the death sentences are carried through.

Above all, we petition you to abolish capital punishment in India by advising the Government suitably.

Yours Sincerely
(YOUR NAME)

(readymade letter pressing government to stop death penalty just copy and send)

Saturday, August 27, 2011

அவசரவேண்டுகோள்... உடனடியாக..!


  • அவசரவேண்டுகோள்... உடனடியாக..!   முருகன், சாந்தன், பேரறிவாளன் ஆகியோரின் தூக்குதண்டனை எந்த நேரத்திலும் நிறைவேற்றப்படகூடும். மூவரினதும் வாழ்வின் நாட்கள் நிமிடங்களாகவும், செக்கன்களாகவும் சுருங்கிக்கொண்டே போகின்றன.


   கலகம் அடக்கும் காவல்துறையும், மத்திய ரிசேவ் ஆயுதக்காவல் பிரிவும் குவித்து வைக்கப்பட்டுள்ளார்கள். சட்டம் - ஒழுங்கை காரணம்காட்டி நாளையோ மறுநாளோகூட தண்டனையை நிறைவேற்ற ஆளும்தரப்பு அவசரம் காட்டுகின்றது.


   தாமதிக்கும் ஒவ்வொரு கணமும் அவர்களை தூக்குகயிறு நெரிப்பதற்கு நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறது.


   பேரறிவாளனின் தாயின் கதறல் எமது எல்லோரினதும் தாயினதும் கதறலாகவே நாம் கேட்கவேண்டும். இந்த தள்ளாத வயதிலும் அந்த தாய்படும் வேதனை நம் தாய்படும் வேதனை என்றே நாம் துடிக்க வேண்டும்.


   நாம் ஒருகணமும் தாமதிக்காமல் உடனடியாக செயற்படவேண்டும். இந்த தூக்குதண்டனையை நிறுத்தும் சட்ட அதிகாரம் உள்ளவர்களிடமும், தூக்குதண்டனைக்கு எதிரான சர்வதேச நிறுவனங்களிடமும் இப்போதே நீதிகேட்டு மின்னஞ்சல்களையும், தகவல்களையும் அனுப்புவோம்.


   சாத்தியமான அனைத்து வழிகளையும் பயன்படுத்தி இந்த மூவரின் தூக்குதண்டனையை நிறுத்த இப்போதே முயல ஆரம்பிப்போம்.


   காலம் மிகவேகமாக நழுவிக்கொண்டிருக்கிறது.


   நாளை என்றும் பின்னர் என்றும் ஒத்திப்போடாமல் இப்போதே,


   இந்த நிமிடமே மின்னஞ்சல்கள், தொலைநகல்கள் அனுப்புங்கள்.


   மின்னஞ்சல்கள், தொலைநகல்கள் அனுப்ப வேண்டிய முகவரிகள்.


   President Prathiba Patil


   Fax: (0091) 11 230 172 90 or 230 178 24


   presidentofindia@rb.nic.in


   ---------------------------------------------------


   Home Minister P.Chidambaram


   Fax: (0091) 11 230 942 21


   hm@nic.in


   ---------------------------------------------------
   Prime minister Manmohan Singh


   Fax: (0091) 11 230 195 45 230 168 57


   manmohansingh@sansad.nic.in


   ---------------------------------------------------


   Tamil nadu CM Jayalalitha


   011 91 44 281 33510


   011 91 44 24992255


   011 91 44 24991414


   011 91 44 24992121


   cmcell@tn.gov.insRajiv Ghandy Assassination: Abolish the Death Penalty in India and Save Innocent Tamils!


 

View Current Signatures   -   Sign the PetitionTo:  President and Government of India
The background:
==============

On 21st May 1991 the Indian Prime Minister Rajiv Ghandy was killed by a suicide bomber as he was speaking to an election

rally in Sriperumputhur in Tamilnadu. The young Tamil woman died with him. Within three weeks, the Indian intelligence

service reached the conclusion that the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) were responsible and cited the 1987 agreement

between the Indian and Srilankan Government and the resulting Indian military intervention in Sri Lanka as the apparent

motive for the assassination.

In a political atmosphere charged with communal hysteria, a special unit (SIT) of the intelligence service was created to

investigate the background of the assassination. In May 1992, it filed charges against 41 Tamil people in a lengthy report

citing 1180 "material objects" and 1477 documents. Of the 41 accused people, 12 were dead and 26 had spent many months in

prison without charges.

The charge:
========

The conspiracy was supposedly masterminded by the deceased Sivarasan. Those charged with the assassination died at the scene

of the crime (or) committed suicide facing imminent arrest.

The trial and the punishment:
=====================

The threads of the conspiracy incriminating them were woven from retracted confessions made by 17 of the accused in police

custody. Such confessions made in the absence of a magistrate or third persons such as an advocate would not be acceptable as

evidence under the Indian Penal Code. However, this was a special case, being tried under a special law. The "Terrorism and

Disruptive Act (TADA)"overrules normal jurisprudence. It allows any confession "made to the police not lower in rank than a

SP". A confession becomes an important evidence, as it is considered inherently true, made in a fit of remorse. Yet how do we

explain that these bouts of remorse that compelled the prisoners to make damning statements against themselves did not last

beyond the period of police custody? A clue to the mystery lies in the story of the twenty seventh accused. Shanmugam is

reported to have made his confession on the very day of his arrest on 17th July 1991. The police would have us believe that

the honest prisoner managed to escape immediately after. Having successfully evaded the powerful Special Investigative Team,

Shanmugam was found "dead by suicidal hanging" in a neighbouring park the next day.

A fair trial?:
========

In May 1993, two years after most of the arrests and a year after the charge sheet was filed, the trial was opened in the

high security prison-cum-court in South Indian Tamil Nadu. From the 1014 witnesses originally registered, 288 were selected.

They were referred to through numbers, their identity was kept anonymous. The trial was held "in camera", out of public

scrutiny.

The judgement dismissed all seventeen statements that the signatures had been obtained under threat and coercion. It

disregarded allegations of illegal custody of many of the accused before they were presented in court, which would normally

give rise to reasonable doubt that coercion was used. Yet Shanmugan’s mysterious death raises urgent questions on the

conditions in police custody in which "voluntary confessions" are routinely made.

On the 28th January 1998 all 26 men and women were condemned to death by hanging. Their individual culpability and motive was

inferred on the basis of general observations which would apply to a majority of the Tamil community.

The judge openly justified this "Rarest of Rare cases" as a future deterrent and sentenced the 26 to death. If the acquittal

by the supreme court of 19 of the 26 condemned to death brings into question the politically biased and prejudiced conditions

under which the death sentence for the 26 were passed, it is also so that the insistence on carrying out the death sentence

on four of the 26 shows that vengeance takes primacy over reason and justice. The fact that two of those condemned to death

(Nalini and Perarivalan) are Indian Tamils is clearly a message to the 50 million Tamils in Tamil Nadu that merely having an

acquaintance or speaking to a supporter of the Tamil Tigers from Sri Lanka is enough to put your life in danger.

Evidence?:
=======

The whole legal process has been marked by no real evidence connecting any of the 26 to the murder of Rajiv Ghandy. The

circumstantial evidence presented by the prosecution only proves that certain of the accused knew those who the Indian state

accuses of carrying out the murder. There is absolutely no evidence to point to a conspiracy for any of the accused. In fact

the ‘evidence’ that the Indian state presents to prove that Sivarasan (see above) was the mastermind behind the murder shows

exactly the opposite. A message relied upon by the Prosecution to prove conspiracy has Sivarasan supposedly saying: "We three

only are aware of the plan." This message, presented by the Prosecution, which explicitly restricts knowledge to three

individuals, (all three since dead) is incredibly used to implicate those facing the death sentence now!

A Perarivalan Mother requests your support to get justice for her son who has been wrongly jailed for last 20 years from the

age of 19:
===============================================================================================

http://youtu.be/ALFHSC9bAp4

http://www.youtube.com/watch?v=ALFHSC9bAp4&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=A7Hbdt6vWDw

http://www.hang-hanging.com/

http://perarivalan.blogspot.com/

A plea from death row – A.G. PERARIVALAN:
=================================

Every time when I fail in my fight for truth, I regain my confidence by remembering those words of William Penn. I have a

special sense of pride on being on the side of truth.

How shall I introduce myself? As the only son of a poor school teacher who instilled ethics in hundreds of students? Or as

the son of a mother who taught me that morality and humanism are the two eyes of life? I don’t know. Though I would like to

introduce myself like this, I have already been introduced in a way that I did not like. That is: A.G. Perarivalan, a death

convict in Rajiv Ghandy murder case. Yes, it is my identity, I cannot avoid it.

It was a great tragedy that a man roaming on the streets 20 years ago was suddenly portrayed as a terrorist and murderer. I

have never imagined that empathising with fellow human beings’ sufferings and joining the effort to wipe their tears would be

considered murderous. I have never been involved in killing anyone, let alone Rajiv Ghandy. I have never harboured such a

thought. My love for Thanthai Periyar’s thoughts and anti-Brahminism were the first weapon for the oppressing forces to

portray me as a murderer; my never ending interest in our Eelam Tamils’ struggle was the second.

At the age of 19, I was tortured by investigative agencies and was portrayed as a bomb-making specialist by the media just

because I had a diploma in electronics and communication. But K. Rahottaman, the chief investigation officer in the Rajiv

case, who retired in 2005 as DSP, said they had no evidence.

Of the 26 persons arrested in the case, 17 have recorded confessional statements under TADA. All the 17 confessional

statements were recorded by CBI SP Thiagarajan. Thomas Vergese, Assistant SP, resigned because his superior, Thiagarajan,

forced him to close the Sister Abaya murder as a suicide case. Sixteen years later, in 2009, the Sister Abaya case was

investigated and her murderers were arrested.

Thiagarajan had tried to produce false documents to save some of the accused. Any need to mention how he would have got

confessional statements in the Rajiv Ghandy case?

The ‘killer’ image painted on me is slowly fading now. When the investigation report by the multidisciplinary monitoring

committee (MDMA) that was constituted by orders of Jain Commission comes out, many truths will come to light. With the help

of TADA, an Act which is against human rights, a terrifying story was foisted upon innocents like me.

If the death penalty can be given to a man for buying two ordinary 9 volt battery cells, if 20 years of his youth can be

robbed, I sincerely doubt there is justice in the world. The Tamil book I wrote about the hidden truths in my case, An Appeal

from Death Row, has been published in six editions and sold 11,700 copies. The letters written by retired SC Justice and

human rights activist V.R.Krishna Iyer to the PM, Sonia Ghandy and the CM of Tamil Nadu were victories after a long and

painful struggle.

The letter by retired Justice H Suresh of Mumbai High court, the letter by a member of the Assembly from my native place, and

the support being given by my school teacher, village people soothed my broken heart. I want to ask those who love Rajiv

Ghandy and those who criticise him, do you really want an innocent man to be hanged? I hope people like you who are humane

and follow the path of justice will not agree.

Please lend your ears to the voice of truth raised by a man who has no political influence and money power. If the truth I

told you touch the bottom of your heart, let your strong voices be raised for my freedom. Let justice prevail.

Courtesy:
======
http://www.thesundayindian.com/en/story/please-hear-my-voice/15032/

My Prayer:
=======

I had not committed any offence according to law. Also I am innocent according to justice. Still more than the justice is on

my side the fact that the diseased had occupied a high position only dominated and decided the fate of this case.

I may be asked that if I had raised all the above points in my review petition, the Judges might have realised the truth. The

fact is that my advocate in his review petition argument had placed more points than I have mentioned above.

We have stated in our review petition about my innocence and injustices inflicted on me. Still justice had been denied.

The tragedy is that justice Wadhwa in his order regarding the review petition had stated "Mr.Natarajan who appeared for the

convict review petitioners submitted that he was not challenging the findings of guilt of the petitioners and was confining

the review only on the questions of award of death sentence.”

I am confident that you will understand if you go through my written review petition. I had full hope in the justice of the

Supreme Court.

But I was disappointed in the worst possible manner. I hope that you would not consider this as my allegation against

judiciary.

I can confidently state that in my case, the truth is that there was an error of judgement by court. Also I know, that

generally world will accept only the statement of Court.

I am much bothered to establish the truth with intellectuals and human rights activists in you at last. I can confidently

state that even though you could not sign my release order, if at any moment, you realise that I am innocent, that itself

would be a victory for my release.

You are aware of the big opposition to TADA. Also you know that the reason for the opposition is sec. 15 of TADA Act related

to confession statements.

My case was filed under this horrible Act. It is highly distressing to know that though in the end the Court had declared

that we were not terrorists and TADA was inapplicable to this case, the Court had upheld the section of TADA related to

confession statement and had awarded the maximum punishment of death sentence only on the basis of confession statement. The

painful fact is that numbers 12,15 had demanded our life as the price for their game.

Hence I could painfully recall the following rules of Lenin when I came to know of the judgement of Supreme Court.

"Judges had supported worst possible crimes in the world. Hence, just because both the sides of a case are heard by judges,

don't think truth will come out".

Many times only the personal whims and fancies made the future of many a question mark. In the past there were many examples

to this. In the past when Kehar Singh was hanged brutally, none raised their voice. But today I have realised that my

position is not like this. I am happy to state it here. The voices raised for me encouraged me. They show the seed of

confidence about my future.

This representation of mine is no hollow emotional outburst. They are the truths in the mind of the person who is innocent. I

have belief that ultimately truth will triumph. The facts happened within the four walls shall be known to many. This

representation is its result.

Sometimes in my long struggle for justice this letter might cause the joining of many more hearts of human love. Hoping for

the same, I am writing this eagerly.

My prayer is kindly consider this letter with an open mind and judge strictly according to law.

Kindly look at the sacrifices and commitment of a mother fighting for justice to her son for nine years. Truth must triumph

atleast for her perseverance to get justice. Kindly help.

To me, there is no prior example of a person who sought for justice after the confirmation in the Supreme Court. Still I

plead. To that extent I had suffered injustice. Kindly wipe out my sufferings.

Let suffering end with me. Let justice be equal to all when the sun rises the next morning. Let the murder of innocents using

law end. I conclude this representation for justice citing the quotation of Thiruvalluvar who had given a common code for the

world.

“Whatever be the nature of a thing getting the truth in that thing is reason.”

Let justice be won.

=====

The Supreme Court, rightly held that as against the accused, including Arivu, the TADA charges were not sustainable. However,

the Judges said that the accused could be convicted under S.302 Indian Penal Code together with S. 120-B, etc. for

conspiracy. What is the evidence for the charge of conspiracy? The evidence clearly indicated that if at all there could be

any conspiracy to kill Rajiv Ghandy, it was confined to Dhanu, Sivarasan and Suba. As far as the rest of the accused who have

been convicted by the Supreme Court, the only evidence was respective confessional statements recorded under TADA, which

could not have been admissible in evidence in respect of charges under the Indian Penal Code! The only other evidence against

Arivu was his buying a 9-volt battery cell.

It appears that Justice Wadhwa had observed (at page 87 of his judgement) that "no complaint was made before the trial court

that confession was the result of any coercion, threat or use of any third degree methods or even playing upon the psychology

of the accused."

This was contrary to the fact that such complaints were all on record. However, this also shows how naive the judges were in

that they could think that the accused would so voluntarily make a statement confessing their guilt, as if the atmosphere in

a police station could be so free and fair!

Arivu, when he was arrested, was a 19 year old boy. He is now 40 years and his behavior in the jail has been exemplary. He

has continued his education to become a Bachelor of Computer Applications.(BCA). He is the only son of his aged parents. He

has been in jail for 20 years with a sword handing over his head, which in itself is the worst violation of human rights.

I recall what Mrs. Gladys Staines, when told of the death of her husband and two children at the hands of bigots, could say:

"May God forgive them". Such is her nobility. It appears that Mrs. Sonia Ghandy has also categorically stated that she does

not want these accused to be hanged. It is for the President to exercise his power of clemency. In the case of A.G.

Perarivalan, he rightly deserves this power of clemency be extended to pardon him and release him. Twenty years of

imprisonment is too long a suffering for conviction of a crime based on slender and not so credible evidence.

JUSTICE H. SURESH
Former Judge, Bombay High Court
(for the foreward written in 2006)

=====

PERARIVALAN is now under sentence of death in the Vellore Jail. His soul is precious, his values noble, his jail life has not

made him a criminal. Indeed, he redeems his colleagues and his book is evidence of the noble work of the man.

He has made an appeal against death sentence. I agree with him that death sentence is no longer valid in putting an end to

murder.

Life is dear and given by God. Man, as Ghandyji put it has no right to take it away. I support this stand and hope that like

many other countries India too will abolish death sentence.

“Death Penalty is nothing but a judicially sanctioned murder, executed on a planned date and time.”

V.R. KRISHNA IYER
Former Justice of Supreme Court
2006 July 31.

=====

"Our lives begin to end the day we become silent about things that matter."

"Injustice anywhere is a threat to justice everywhere."
— Martin Luther King Jr.

Send E-mail to Indian Government:
---------------------------------

Her Excellency Smt. Pratibha Devisingh Patil
President of India
presidentofindia@rb.nic.in

Sri M.Hamid Ansari
Vice-President of India
vpindia@nic.in

His Excellency Mr. Manmohan Singh
Prime Minister of India
manmohansingh@sansad.nic.in

Mr. P.CHIDAMBARAM
Home Minister of India
hm@nic.in

Hon'ble Mr. Justice S.H. Kapadia
Supreme Court of India
supremecourt@nic.in

Smt.Sonia Ghandy
soniaGhandy@sansad.nic.in
President, Indian National Congress

Shri L.K. Advani
Leader of Opposition in the Lok Sabha
advanilk@sansad.nic.in

Smt.Meira Kumar
speakerloksabha@sansad.nic.in
Hon’ble Lok Sabha Speaker

His Excellency Thiru Surjit Singh Barnala
Governor of Tamil Nadu
govsec@tn.nic.in

Dr. J. Jayalalitha
Chief Minister of the state of Tamil Nadu
cmcell@tn.gov.in

Hon. Justice Shri K.G. Balakrishnan
National Human Rights Commission of India
chairnhrc@nic.in

=====

Hey everyone,

I wanted to see if I could get your quick help. I just started a petition on Change.org titled (Plea to cancel the death sentence wrongly given to innocent Tamils (Rajiv Ghandy Assassination), and I'd love your support.

http://www.change.org/petitions/plea-to-cancel-the-death-sentence-wrongly-given-to-innocent-tamils-rajiv-ghandy-assassination

We ask People to sign here to Save Justice and Abolish the Death Penalty in India.

SAVE THE JUSTICE IN INDIA
Sincerely,

Thursday, August 18, 2011

இந்திய பிரதமருக்கும்,குடியரசு தலைவருக்கும் மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்-மரண தண்டனையை நீக்க..


THREE MEN FACE IMMINENT EXECUTION

AI-Index: ASA 20/040/2011
Two Sri Lankans and an Indian national convicted for the assassination of India’s former Prime Minister, Rajiv Gandhi, are facing imminent execution in Vellore prison in Tamil Nadu, India. This follows the rejection of their mercy petitions by the President of India. If carried out, these would be the first executions in India since 2004.
Murugan and Santhan, both 41, and Arivu alias Perarivalan, 37, were sentenced to death in January 1998 by a Special Anti-Terrorist Court on grounds of involvement in the assassination of India’s former Prime Minister Rajiv Gandhi. Their sentence was confirmed by the Supreme Court of India in May 1999. According to information received by Amnesty International and reports in the Indian media, their mercy petitions were rejected by the President in August 2011, following the advice of the Government of India.
The three men were amongst 26 people sentenced to death by a special court at the Poonamallee jail complex in Tamil Nadu, under the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, 1987 (TADA) – a law that contained provisions that were incompatible with international standards for fair trial. On appeal, a three-judge Supreme Court bench confirmed the death sentences of Murugan, Santhan, Perarivalan and a woman, Nalini, while acquitting 19 persons of the murder charges and commuting the death sentences of three others. In April 2000, the Governor of Tamil Nadu commuted Nalini’s sentence to life imprisonment, but rejected the mercy petitions of the three men. A mercy petition for the three men was sent to the Government of India in April 2000 and eventually only decided upon at the beginning of August 2011.
Amnesty International opposes the death penalty in all cases as the ultimate cruel, inhuman and degrading punishment. The eleven-year delay in announcing the verdict of the mercy petition and the resultant stay on death row may further amount to cruel, inhuman and degrading punishment. The Supreme Court of India has itself commuted death sentences in a number of cases due to prolonged delay in deciding mercy petitions.

Additional Information

This is the third set of mercy petitions to be rejected since June 2011. No executions have taken place in India since 2004. The move to resume executions after a seven-year hiatus would put the country against the regional and global trend towards abolition of the death penalty.

UN bodies and mechanisms have repeatedly called upon Member States to establish a moratorium on executions with a view to abolishing the death penalty, most recently through the adoption of a third UN General Assembly resolution on the matter in December 2010. In a general comment on Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, to which India is a State Party, the UN Human Rights Committee stated that Article 6 "refers generally to abolition [of the death penalty] in terms which strongly suggest... that abolition is desirable. The Committee concludes that all measures of abolition should be considered as progress in the enjoyment of the right to life... ".

Other national and regional bodies have also recognized that prolonged detention on death row can amount to cruel, inhuman and degrading treatment. This is in addition to international law and standards which make clear that prisoners under sentence of death have the right throughout the process to make maximum use of the judicial and clemency processes available, including by petitioning international bodies.

Amnesty International opposes the death penalty in all cases, regardless of the nature of the crime, the characteristics of the offender, or the method of execution.

RECOMMENDED ACTION

Please write immediately in English or your own language:
 • Urge that the death sentence of Murugan, Santhan and Perarivalan be commuted;
 • Acknowledge the seriousness of the crime, i.e. assassination of former Prime Minister Rajiv Gandhi, but raise concern that their stay on death row, since the mercy petition was kept pending for eleven years, may further amount to cruel, inhuman and degrading punishment;
 • Reiterate the call of the UN General Assembly to establish a moratorium on executions with a view to abolishing the death penalty, and pointing out that India’s decision to resume executions after a seven-year gap goes against regional and global trends towards abolition of the death penalty.

PLEASE SEND APPEALS BEFORE 26 SEPTEMBER 2011.

APPEALS TO


Prime Minister of India,
Dr. Manmohan Singh,
South Block,
Raisina Hill,
New Delhi 110 001,
India.
Fax: +91 11 23019545  //  … 23016857
Email (via form): http://pmindia.nic.in/feedback.htm
Salutation: Dear Prime Minister

President of India,
President Pratibha Patil,
Rashtrapati Bhavan,
New Delhi 110 004,
Fax: +91 11 23017290  //  ... 23017824,
India.
Email (via form): http://helpline.rb.nic.in/GrievanceNew.aspx
Salutation: Dear President

COPIES TO


Minister of Home Affairs,
P Chidambaram,
104, North Block,
Central Secretariat,
New Delhi 110001,
India.
Fax: + 91 11 23094221
Email: hm@nic.in

Ambassade de la République de l'Inde,
Kirchenfeldstrasse 28,
Case postale 406,
3000 Berne 6.
Fax: 031 351 15 57
E-mail: india@indembassybern.ch
 • » Kontakt
 •  
 • » Spenden
 •  
 • » Urgent Actions Üb
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------
  In a email format and pass the message to our friends also cmsec@tn.gov.in, cmcell@tn.gov.in

  "மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களே மூன்று தமிழர்களின் இன்னுயிரை காத்திடுங்கள்
  வேண்டுகிறோம் வேண்டுகிறோம் மூன்று தமிழர்களையும் காப்பாற்றும்படி வேண்டுகிறோம்
  வேதனையோடு கேட்கிறோம், விம்மலோடு வேண்டுகிறோம், கருணையோடு காத்திடுங்கள்.
  தடுத்திடுங்கள் தடுத்திடுங்கள் தடுத்திடுங்கள்
  உலகம் முழுவதும் வாழ்கிற பலகோடி தமிழர்கள் வேண்டுகிறார்கள் தூக்கு தண்டனையை தடுத்திடுங்கள்.
  ஜாதி, மத எல்லை கடந்து அனைவரும் கண்ணீர் மல்க கேட்கிறோம்.
  உங்களை விட்டால் எங்களுக்கு திக்கில்லை. வழியில்லை.
  மரண தண்டனையை ஒழித்து இந்தியாவுக்கே புரட்சி வழி காட்டுங்கள்
  வரலாறு நன்றி சொல்லும்
  வரலாறு உங்களுக்கு நன்றி சொல்லும்
  தமிழ் சந்ததிகள் நன்றி சொல்வர்
  நிரபராதி தமிழர்களை காப்பாற்றிடுங்கள்
  உங்கள் பின்னால் நாங்கள் நிற்போம்
  கட்சி, ஜாதி, மத எல்லைகளை கடந்து தமிழ் உலகம் உங்கள் பின்னால் நிற்கும்.
  காப்பாற்றுங்கள், காப்பாற்றுங்கள் மூன்று தமிழர்களை காப்பாற்றுங்கள்."

Saturday, August 13, 2011

”உடனே செயற்படுங்கள்” பேரறிவாளன், முருகன், சாந்தன் ஆகியோரின் தூக்கு தண்டனையை நிறுத்துவோம்

9 வோல்ட் மின்கலம் வாங்கி கொடுத்ததற்கு மரண தண்டனையா? எங்கே செல்கிறது இந்தியா?


பேரறிவாளன் முருகன் சாந்தன் ஆகியோரின் தூக்கு தண்டனையை நிறுத்தக் கோரி விரைந்து செயற்படுவோம்..!
ராஜீவ் காந்தியின் கொலையுடன் சம்மந்தப்பட்டவர்களாக கருதப்படும். பேரறிவாளன், முருகன், சாந்தன் ஆகிய மூன்று தமிழ் உறவுகளுக்கும் தூக்கு தண்டை உறுதி படுத்தப்பட்டுள்ளதாக அறிகிறோம். இவர்களுக்கு தூக்கு தண்டனை உறுதி செய்யப்பட்டு உள்துறை செயலகம் பரிந்துறை செய்திருக்கிறது. இந்த உறவுகளுக்கான தூக்குத் தண்டனையை ரத்துச் செய்யக் கோரி அனைத்து அமைப்புக்களையும் சார்ந்த தமிழர்கள் போராட முன் வரவேண்டும்.
போராட்டங்களை நடத்த தயவு செய்து எல்லோர் இடத்திலும் பேசுங்கள் ,இவர்களை காக்க தவறினால் நாமும் சுயநல வாதிகளே…..நாம் சுயநல வாதிகளாக இருக்கப் போகிறோமா? பல அமைப்புக்கள் தங்களுடைய அமைப்புக்கள் சார்ந்து முன்னெடுத்துள்ளதாக செய்திகள் கிடைத்துள்ளன.
அத்துடன் தமிழக முதல்வருக்கும், இந்தியப் பிரதமருக்கும், இந்திய ஜனாதிபதிக்கும், மகஜர்களை அனுப்பியும், கொடுத்தும் குறித்த தூக்கு தணடனையை இரத்து செய்யக் கோரியும் போராட்டாங்கள் நடைபெற உள்ளதாக தெரிவிக்க படுகின்றது.
கீழே உள்ள இணைப்புக்களை அழுத்தி எம் உறவுகளின் தண்டனையை நிறுத்தக் கோரிக்கையினை முன்வையுங்கள் உங்கள் உறவுகளுக்கும் தெரிவியுங்கள்!

President of India: MISSION PERARIVALAN: An Appeal from the Death Row – The Truth Speaks

;மரணதண்டனையை ஒழிப்போம் !! மனிதநேயம் காப்போம் - நாம்தமிழர் - பெரியார் திக பொதுக்கூட்டம் - 16-8-2011-சீமான் பேச்சு

பேரறிவாளன் தாயார் - செவ்வி-BBC 

பெரியார் தளம் » ஈழம்மரண தண்டனைக்கு எதிரான மக்கள் இயக்கம்நடந்த எப்படி ..? ராஜீவ் படுகொலை விசாரணை. மோகன்ராஜ் CBI அதிகாரி அதிர்ச்சி தகவல்.(VIdeo in)

குமரன் பத்மநாபனுக்கு நேரடி தொடர்பு..அவரை நேரில் கொண்டு வந்து விசாரிக்காதது ஏன்?
ராஜீவ் கொலையை மட்டும் இந்தியாவில் முதல் முறையாக மூடு திரை போட்டு விசாரித்தது ஏன்?
உண்மை குற்றவாளிகள் தப்பிபதற்காக!
ராஜீவ் கொலையை மறு விசாரணை செய்
ராஜீவ் கொலையில் இந்திய அரசியல்வாதிகளின் சதி பற்றிய மிகப்பெரிய சாட்சி K.P இடம் உள்ளது..அதை வைத்து தான் இலங்கை இந்தியாவை மிரட்டி அடி பணிய வைத்துள்ளது..
ராஜீவ் கொலை வழக்கில் ரகசிய ஆவணங்கள் வைத்துள்ள அனைவருக்கம் களவாணி அரசு மிகப் பெரிய பதவியும்,பரிசும் தந்து அவர்கள் அனைவரையும் குளிர்வித்து ரகசியம் வெளிப்படாமல் காத்து வருகிறது.
கண்டிப்பாக..இந்த காணொளியை அனைவரும் பாருங்கள்

Sunday, August 7, 2011

கூவம் நதிக்கரையில்...

கூவத்திலும் நிலவின் முகம்
வெள்ளையாய்...
தன் அழுக்கு கையில்
பிடித்து விளையாடுகிறது
சேரிக் குழந்தை...!!!

Friday, August 5, 2011

பிரிவு

நீ அருகில் இருந்த போது
காதலின் சுவையை அறிய வைத்தாய்..
விலகிய பின்பு வேதனையை
உணர வைத்தாய்..
வாழ்க்கையின் சுவையை எனக்கு அறிமுகம்
செய்த உன்னை மறக்கமாட்டேன்-மீண்டும்
வேறு ஒரு பெண்ணை நினைக்கமாட்டேன்
பிரிவின் துயரை தரமாட்டேன் என்றும்...

நீயும் காதலித்து விடாதே எவனையும்...
பிழைத்து போகட்டும் ஆணினம் என்னோடு..

Thursday, August 4, 2011

அனாதை

ஊரில் எங்கு இழவு விழுந்தாலும்
நான் போய் அழுதேன்-இன்று
அனாதைப் பிணமாய்...

தமிழன்....

Tuesday, August 2, 2011

இலங்கை பிரதிநிதிகளை அழைத்து தமிழர்களை புண்படுத்திய இந்தியாவை கண்டிப்போம்


இலங்கை பிரதிநிதிகள் நேற்று பாராளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத் தொடருக்கு விருந்தினர்களாக அழைத்து, புண்பட்ட தமிழர்களை மேலும் இழிவு செய்ததோடு மட்டும் அல்லாமல்.அதிக கண்டித்த பொதுவுடைமை,அதிமுக உறுப்பினர்களை பார்த்து சபாநாயகர் சீறிப் பாய்ந்தார்..

இதனைக் கண்ணுற்றும் காணாது போக நாம் பண்டைக்கால தமிழர்களாக இல்லாது,நாமும் சீறிப் பாய்வோம்..

நண்பர்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள். இந்திய பாராளுமன்றத்துக்கு இலங்கை MP-க்களை விருந்தினராக வரவேற்றதற்கு கண்டனம் தெரிவிக்கும் வண்ணம் ஒரு மின்னஞ்சல் பாராளுமன்ற சபாநாயகருக்கு அனுப்ப வேண்டுகிறேன். அந்த மின்னஞ்சல் கீழ் வருமாறு. இதை Copy செய்து உங்கள் மின்னஞ்சலில் அனுப்பவும். ஒரு 500-பேர் ஏற்கனவே வேறு குரூப்பில் அனுப்பியுள்ளோம். நண்பர்களும் ஒத்துழைக்கவும் நன்றி.
To: meirakumar@gmail.com

Sub : Serious condemn for welcoming Sri Lankan war criminals to Indian Parliament

Dear Speaker of Parliament,

On behalf of 10 Million Tamils worldwide, I condemn your action of welcoming Sri Lankan War Criminals and subjugating the protests made the Tamil MP's in the Indian Parliament. Shame on the Indian government which is supposed to stand for justice but failed miserably to uphold human rights by entertaining Sri Lankan war criminals in the Parliament.

Yours in regretநன்றி:ulagath.tamilar.ondriyam@groups.facebook.com


பிரதமர் மன்மோகன் சிங் மன்னிப்புக் கேட்க வேண்டும்!
தமிழ்த் தேசப் பொதுவுடைமைக் கட்சி பொதுச் செயலாளர் பெ.மணியரசன் கண்டனம்! 

ஈழத்தமிழர்களை இலட்சக்கணக்கில் இனப்படுகொலை செய்த சிங்கள அரசை கௌரவிக்கும் நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து இந்தியா நடத்தி வருகின்றது. 2009 மே மாதம் குவியல் குவியலாக ஈழத்தமிழ் பொது மக்களை கொன்றழித்த இராசபக்சேயை திரும்பத் திரும்ப தில்லிக்கு அழைத்து சிவப்புக் கம்பள வரவேற்பு கொடுத்து, சிறப்பித்து வருகிறது இந்தியா.

இப்பொழுது, இலங்கை நாடாளுமன்ற அவைத் தலைவரையும், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களையும் கௌரவிக்கும் வகையில் இந்திய நாடாளுமன்றத்தின் மக்களவைக்கும் மாநிலங்களவைக்கும் அழைத்து சிறப்பித்திருக்கிறது.

01.08.2011 அன்று மக்களவையில் சிறப்பு விருந்தினர்களாக கலந்து கொண்ட இலங்கை நாடாளுமன்றக் குழுவிற்கு எதிர்ப்புத் தெரிவிக்கும் வகையில் அ.இ.அ.தி.மு.க., ம.தி.மு.க., தமிழக இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உறுப்பினர்கள் மக்களவையில் கண்டனக் குரல் எழுப்பினார்கள். அதனை மக்களைவைத் தலைவர் திருமதி.  மீரா குமாரி கண்டித்துள்ளார். அத்துடன் இலங்கை நாடாளுமன்றக் குழுவிடம் மீராகுமாரி மன்னிப்புக் கேட்டுள்ளார்.

தமிழினத்தை அழித்த சிங்கள இனவெறி நாட்டின் நாடாளுமன்றக் குழுவை சிறப்பு விருந்தினர்களாக மக்களவைக்கும் மாநிலங்களவைக்கும் அழைத்ததற்கு இந்தியப் பிரதமர் மன்மோகன் சிங்கும், மக்களவைத் தலைவர் மீராக் குமாரியும் தமிழக மக்களிடம் தான் மன்னிப்புக் கேட்டிருக்க வேண்டும்.

தமிழினத்தை அழித்தது போல, ஏதாவது ஒரு வெளிநாட்டில் இந்திக்காரர்களையோ, மலையாளிகளையோ அல்லது மற்ற இனத்தவரையோ, ஓர் அரசு அழித்திருந்தால் அந்த அரசின் பிரதிநிதிகளை மக்களவைக்கு அழைத்து கௌரவிப்பார்களா?

சிங்கள இனவெறி அரசு தமிழினத்தை பகை இனமாகக் கருதுவதைப் போலவே இந்திய அரசும் தமிழினத்தை பகையினமாகக் கருதுகின்றது என்பது மேலும் மேலும் உறுதியாகின்றது.

இலங்கையில் நடந்த தமிழின அழிப்புப் போருக்கு ஆயுத உதவி, நிதி உதவி, அரசியல் உதவி என அனைத்து உதவிகளையும் செய்து அப்போரில் பங்கு கொண்ட இந்தியா, தமிழினத்தை அழித்த தனது சகோதரர்களான சிங்கள இனவெறி ஆட்சியாளர்களை திரும்பத் திரும்ப இந்தியாவுக்கு அழைத்து இந்திய அரசு பாராட்டுகிறது. இச்செயல் தமிழர்களை தனது சகோதரர்களாக இந்திய அரசு ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை என்பதைத் தான் காட்டுகிறது.

2009 இன அழிப்புப் போரில் இலங்கை அரசு அப்பாவி தமிழ் பொதுமக்களைக் கொன்று போர் குற்றம் புரிந்ததை கண்டித்து ஆஸ்திரேலிய நாடாளுமன்றம் ஒரு மனதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றியிருக்கிறது. பிரித்தானிய நாடாளுமன்றத்தில் ஆளுங்கட்சி, எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் இலங்கை அரசின் போர் குற்றங்களை கடுமையாக சாடி பேசினர். அந்நாட்டு பிரதமர் கேமரூன், இலங்கை அரசின் போர் குற்றங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று நாடாளுமன்றத்திலேயே பேசினார். அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை இலங்கை அரசின் போர் குற்றங்களைக் கண்டிக்கும் வகையில் பொருளாதார தடை விதிக்க முடிவு செய்திருக்கிறது.

இவ்வாறு இலங்கை அரசு தமிழர்களுக்கு எதிராக போர் குற்றம் செய்ததை உலகின் பலநாடுகள் கண்டிக்கும் இவ்வேளையில், இந்திய நாடாளுமன்றம் இலங்கை அரசுப் பிரதிநிதிகளை சிறப்பு விருந்தினர்களாக அழைத்து பாராட்டு செய்ததற்கு இந்தியப்ட பிரதமர் மன்மோகன் சிஙற் தமிழக மக்களிடம் மன்னிப்புக் கேட்க வேண்டும்.

இலங்கை பிரதிநிதிகளைக் கண்டித்து தமிழக நாடா உறுப்பினர்கள் குரல் கொடுத்த போது, அதற்கு ஆதரவாக இதர மாநிலங்களின் உறுப்பினர்கள் ஒருவர் கூட குரல் எழுப்பாதது, இந்தியத் தேசியம் எங்கிருக்கிறது என்ற கேள்வியை எழுப்பியுள்ளது.

தமிழர்கள் தங்கள் இனத்தை சூழ்ந்துள்ள பேராபத்தை முறியடிக்க ஈழத்தமிழ் இனத்தைக் காப்பாற்ற தாங்கள் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்றும் இது தவிர இப்பொழுது இந்தியாவில் தமிழ் இனத் தற்காப்புக்கு வேறு வழியில்லை என்பதையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் தமிழ்த் தேசப் பொதுவுடைமைக் கட்சி சார்பில் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.


தோழமையுடன், 
பெ.மணியரசன்
பொதுச் செயலாளர்,
தமிழ்த் தேசப் பொதுவுடைமைக் கட்சி

இடம்: சென்னை
நாள்: 02.08.2011


Monday, August 1, 2011

கார்பொரேட் குழுமங்களின் கால்களை கழுவி "பிழை"ப்பு நடத்தும்கார்பொரேட் குழுமங்களின் கால்களை கழுவி "பிழை"ப்பு நடத்தும் NDTV,IBN,TIMEWNOW போன்ற இந்திய ஆங்கில செய்தி தொ.கா.நிறுவனத்தாரைப் பார்த்து மிகவும் மரியாதையாக ஒன்று கேட்டுக் கொள்கிறேன்...

"டேய்...அது எப்படிங்கடா.டேய்...24மணி நேரமும் Breaking newsஆ போடுறீங்க? channel4னு ஒருத்தன் இருக்கான்...அவனைப் பார்த்து கொஞ்சமாச்சும் திருந்துங்கடா பன்னாடைங்களா...இங்க ஈழத்துல போர் நடந்துச்சு...எவளையாச்சும் அனுப்பி லைவ் coverage குடுதீர்களா? இதே ஆருஷி வீட்டுல கொலை நடந்ததும்..பாத்ரூம் செப்டிக் டேன்க்க்கெல்லாம் காமெராவை தூக்கிட்டு அலைந்தீர்களேடா...ஊருல ஒரு தாலி அருந்தாலும்..sensation news ஆக்கி காசு பார்க்க துடிச்சீங்கலேடா..என் தாய்மார்கள்..எத்துனை பேர் செத்து மடிந்தனர்.. ஒருவனாவது...உலகிற்க்கு  கொண்டு சென்றீர்களா..நாய்களா...உங்களுக்கு பல்பொடி விக்கவும்..பஞ்சு மிட்டாய் விக்கவும்..எங்க ஊரு சந்தை தேவை..சுயநல முதலாளித்துவ நாய்களா...

தேய்ம(மா)னம்

உன்னை எண்ணி தேய்ந்தது நிலவு மட்டும் அல்ல-என்
இதயமும் தான்!!!

வீண் முயற்சி

உன்னிடம் என்ன கோவம் இந்த அலைகளுக்கு?
கரை சேர துடிக்கிறது...

கவிதை


உன் மீது நான் கொண்ட காதல்
நட்பாகாது;
கடல் நீர் என்றும் கரை சேராது!!!

கவிதை: நில மோசடி


அலைகளுக்குள் ஏன் இந்த ஆர்ப்பரிப்பு..?
உன் பாதம் பட்ட பூமியை ஆக்கிரமிக்க...