Sunday, April 3, 2011

உங்கள் தேர்தல் பணி இட முகவரி அறிந்துகொள்ள- LIST OF POLLING STATIONS

தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் தமிழக அரசு பணியாளர்கள் தங்களுக்கான தேர்தல் மைய எண்ணை(Polling Station Number) கொண்டு தேர்தல் மையத்தின் முகவரியை  (POLLING STATION ADDRESS) அறிய கீழ்காணும் இணைய தளமுகவரியை அழுத்தவும் 

(tamilnadu government employees- to know your polling station http://www.elections.tn.gov.in/ http://www.elections.tn.gov.in/polling_station.htm list of polling staion)